ทำนาข้าวสังข์หยด

ช่วงปลายเดือนตุลาคมเริ่มทำนาข้าวสังข์หยดพันธ์ข้าวจากจังหวัดพัทลุง บนผืนนาประมาณ 12 ไร่ หลังโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ไถนาข้าวถึง 3 ครั้ง

ปรับปรุงระบบน้ำ ใส่ท่อขนาด 8 นิ้วเชื่อมระหว่างคูน้ำและคูน้ำชลประทาน

ข้าวประมาณ 2 อาทิตย์หลังจากหว่านเมล็ดข้าว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ช่วงฝนตกทุกวันน้ำเต็มทุ่งนา

5 กุมภาพันธ์ 2566

11 กุมภาพันธ์ 2566 ข้าวออกรวง

19 กุมภาพันธ์ 2566

8 มีนาคม 2566 ข้าวออกรวงเหลืองอร่ามทั่วท้องทุ่ง

12 มีนาคม 2566 ได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าว

ฟางข้าวอัดเป็นแท่ง