บ้านสวนนที-ณภัทร
ที่ตั้ง 216 หมู่ 1 ตำบลท่าไร่  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทางไปอำเภอปากพนัง (หลักกิโลเมตรที่ 6 ) ทางเข้าโรงสีม่อย เข้าไป 1 กิโลเมตร
เป็นบ้านและสวนที่สร้างมาเมื่อปี 2541 ที่ดินเป็นมรดกตกทอด  ซื้อจากน้าชาย
เมื่อปี 2556 มีบ้าน 1 หลัง   นอกนั้นเป็นพืชผลทางการเกษตร เป็นสวนผสม
เศรษฐกิจพอเพียงมีมะพร้าวน้ำหอมที่ให้ผลแล้ว มะนาว   ต้นกล้วย  มะม่วง
กะท้อน   ขนุน   บนเนื้อที่ไร่นาสวนผสมรวมทั้งที่นาของตัวเองอีก 1ไร่
รวมเป็น   5  ไร่

บ้านสวน นที-ณภัทร เป็นชื่อลูกชายตัวน้อยคือ ด.ช.นที  หาญใจและลูกสาว
ด.ญ.ณภัทร  หาญใจ ตั้งใจไว้เป็นที่พักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์หลีกหนีความวุ่นวาย
ในเมืองนครศรีธรรมราช นอกนั้นยังสร้างรายได้เสริมจากการขายมะพร้าว
เป็นรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย