มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวพันธ์แท้จากจังหวัดสมุทรสาคร แม้เวลาผ่านไปหลายสิบปี
รสชาดน้ำยังหวานเหมือนเดิม