ต้นมะม่วงหินพานต์

ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า ต้นยาร่วงส่วนชาวกรุงเทพมหานครเรียกว่าต้นมะม่วงหิมมพานต์