ที่นา : หมู่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่ภาพเพื่อสั่งซื้อข้าวสังข์หยด

1.สั่งซื้อข้าวสังข์หยด

  • ข้าวสังข์หยด

    กิโลกรัมละ

    50 บาท
    +
สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
logo
ธนาคารกรุงไทย
Account No.
Account Name ทีภัทรโดย นายธเนศ หาญใจ
Thank you for your order!