ติดต่อเราได้ที่


ธเนศ  หาญใจ
โทร/ไลน์ 08-7281-8690  อีเมล : thanate@teephat.com

216  หมู่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000