การทำโปสเตอร์แบบประหยัดด้วย CoreDRAW

การทำโปสเตอร์หรือป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนถ้ามีขนาดโตกว่า A4 จะเป็น
เรื่องที่ยุ่งยากมากต้องไปให้ร้านข้างนอกทำ
แต่มีวิธีการไม่ยากอันแรกต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้เสียก่อน
1. ความคิดในการออกแบบ
2. โปรแกรม CoreDRAW
3. เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตถ้าเป็นแบบติดแทงค์ก็จะดีมาก
4. กระดาษพิมพ์ภาพเพื่อความคมชัดสวยงาม
ขั้นตอนการทำ
1. ควรออกแบบโครงร่างในกระดาษเสียก่อน
2. เตรียมทรัพยากร  ข้อมูล ภาพ ให้เรียบร้อย
3. รูปภาพอาจจจะต้องใช้โปรแกรม Phototshop ตกแต่งภาพเสียก่ิอนเช่น
การไดคัตภาพหรือการตัดฉากหลังของภาพออกจะทำให้การจัดองค์ประกอบดูสวยงาม
(การออกแบบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน)
4. จัดการออกแบบในโปรแกรม C0reDRAW กำหนดขนาดเท่ากับงานจริง
ในตัวอย่างผู้เขียนใช้ขนาด 60 x 58 เซ็นติเมตร

5. เมื่อออกแบบเสร็จแล้วจึงกำหนดการสั่งพิมพ์
9. ไปที่เมนู File > Print Preview
10. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Print Tiled Pages

11. จะปรากฎดังภาพด้านบนแสดงให้เห็นว่าต้องใช้กระดาษ A4 จำนวน 6 แผ่น
เมื่อสั่งพิมพ์เครื่องพิมพ์จะทยอยพิมพ์ตามลำดับจนครบ 6 แผ่น

12 ภาพที่ได้จะมีขอบกระดาษเว้นไว้เราสามารถนำมาต่อเรียงกัน
นำมาทาบแล้วทากาวตัดขอบกระดาษให้เสมอกัน
เท่านี้ก็จะได้โปสเตอร์หรือป้ายความรู้ที่เป็นฝีมือของเรา
อาจเพิ่มเติมนำแผ่นพลาสติกใสทับด้านบนยึดด้วยสกรูนำไปติดในห้องเรียน
เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง